PRÍPRAVKY NA ŠPECIÁLNE POUŽITIE

Popri špecifických prípravkoch na čistenie vozidiel ponúkame širokú škálu špeciálnych prípravkov používaných v ďalších segmentoch. Tu sú zahrnuté prípravky na exteriérové umývanie karosérie, úpravovne vody a údržbu umývacích centier.

ANTI-FOAM


Používa sa na odbúravanie vzrastajúcej peny nachádzajúcej sa v umývacích centrách. Môže sa používať v biologických systémoch úprav vôd.

ALUNET


Silne kyslý čistiaci prípravok na všeobecné použitie na akékoľvek povrchy. Je založený na kyseline fosforečnej. Bez problémov odstraňuje vodný kameň a mastnoty, špinu na stenách, oknách, umývacích zariadeniach, kefách a podlahách.

ANTI-COPOLYMER


Čistiaci prípravok určený na odstraňovanie kopolymérových voskov nachádzajúcich sa na nových autách. Obsahuje inhibítory na ochranu jemných kovov.

ANTI-PARAFFINE

Odmasťovací prípravok určený na odstraňovanie parafínov z nových automobilov.

AQUA-NET

Prípravok na báze peroxidu vodíka, ktorý zabraňuje nepríjemnému zápachu umývacích systémov. Je bezpachový a neškodný k umývacím technológiám. Nie je vhodný na použitie v biologických čistiacich systémoch.

WATERSOFT

Vysokokoncentrovaný zmäkčovač vody, ktorý zabraňuje vzniku vodného kameňa vo vysokotlakových zariadeniach a v hadicových rozvodoch. Vďaka vysokej koncentrácii stačí použiť len veľmi malé množstvo.

FLOORNET INDUSTRIAL

Silne alkalický, mierne penivý prípravok vhodný na čistenie veľmi znečistených priemyselných podláh. Vďaka odmasťovacím schopnostiam má širokú škálu použitia. Je vhodný do podlahových automatov. Môže sa používať aj na ručné čistenie.

ALCONET

Hygienický čistič na báze alkoholu. Používa sa na dezinfekciu v potravinárskom priemysle.

ATC 300

Veľmi silne kyslý prípravok na báze chlorovodíka a kyseliny fl uorovodíkovej so širokou škálou použitia pre nákladné automobily, cisterny a iné zariadenia. Čistí disky kolies, obnovuje hliník, odstraňuje hrdzu, vodný kameň a cementový povlak