Aplikačný materiál

Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je aj široký výber aplikačných prípravkov a doplnkov na dosiahnutie čo najlepšieho fi nálneho efektu. Správnym vybavením a aplikáciou našich prípravkov docielite ten najlepší výsledok s požadovaným efektom a úsporou.